İbrahim Karagöz
Social Media Manager & Copywriter

Reklam Analizi Mi O Da Ne?

Reklam tasarım yapılmadan önce bazı ön çalışmalara ihtiyaç duyar. Reklamcı içinde bulunduğu toplumun yapısını tanımak zorundadır. Toplumun yapısını tanımadan piyasaya yeni ya da var olan bir ürünü veya hizmeti tanıtmak reklamın başarısı açısından geri dönülemez hataların yapılmasına neden olabilir. Bu hem reklamcıya hem reklam veren firmaya ciddi zararlar verebilir.

Bu yüzden içinde yaşanılan halk yığınlarının kültürel yapısı, ekonomik düzeyleri, eğilimleri, özlemleri, gelecek beklentileri vb. özelliklerinin çok iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Ancak bunlar yapıldıktan sonra reklamın hangi hedef kitleye, hangi özellikleri içererek, hangi reklam aracını kullanarak etki edilebileceği saptanabilir.

Reklam veren firma ile anlaşma yapıldığı an firmanın reklama ayırdığı bütçe ortaya çıkmaktadır. Reklamcının reklam yapacağı toplumu tahlil etmesine reklam analizi denir. Reklam analizi; pazarlama iletişiminin de kapsadığı araştırma araç ve yöntemleri kullanarak ürünün toplum tarafından nasıl karşılanacağını veya karşılandığını, ürüne yönelik düşüncelerini, beklentilerini, satın almaları için nelerin olması gerektiğini belirlemektedir. Araştırma teknikleri aynı zamanda reklam veren firmanın toplumdaki yerini de belirlemektedir. Firma, markasının tanınmışlığını ve halk arasındaki vizyonunu belirler. Firmanın daha iyi bir konuma gelmesi için nelerin eksik veya yanlış olduğunu tespit eder.

Reklam analizi yapılırken çok çeşitli alanlarda araştırma ve testler yapılmaktadır. Hedef kitlenin içinde ona yönelik olarak yapılan testler,pek çok bilgiyi açığa çıkarır. Marka, imaj, işletme araştırması, alışkanlıklar, reklam öncesi ve sonrası durum analizi, pazarın değişkenleri, ambalaj/isim/tat anketleri, sektör ile ilgili araştırmalar, tüketici araştırmaları, kavram testleri, satın alma eğilimleri, fiyat, tüketim, kullanım araştırmaları, tüketicilerin güdü, engel özellikleri vb. test ve anket yöntemleriyle hedef kitle tanınmaya çalışılır. Ayrıca hedef tüketici kitlesini açığa çıkaran ve ona ulaşma yollarını araştıran yöntemleri de kullanır.
Reklamcı reklam araştırmalarının sonuçlarına göre hem firmayı bilgilendirerek onun kendini yenilemesini, ürünün ihtiyaç duyduğu, toplumun beklentilerini, ürüne uygulayabilecekleri bilgi ve özelliklerin neler olduğunu iletir. Reklam veren firmanın reklama ne kadar yatırım yapması gerektiğini, hangi reklam mecralarını kullanarak hedefine ulaşabileceğini belirler. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlarla firmanın eski müşterilerine yönelik onları kaybetmeme, daha fazla bağlama, onlarla firma arasındaki iletişimin güçlenmesi noktalarında da firmaya danışmanlık yapabilir konuma gelmektedir.

Reklam analizi, piyasaya çıkacak olan firma ile onun ürün ve hizmetleriyle ilgili toplumun tepkilerinin ne yönde olacağını, toplumu yönlendirmek için nelerin yapılması gerektiğini belirleyen piyasa araştırma tekniklerinin bütününü kapsamaktadır.

Benzer Yazıları

  • Nerdesin Söyle Bilelim

    Günden güne değişen ve gelişen dijital dünyada ön plana çıkan önemli bir pazarlama mecrası var. Markaların keşfettiği ve gün geçtikçe yaygınlaşan bir trend, markalar için ciddi fırsatlar barındıran bir strateji...

    Nerdesin Söyle Bilelim
  • Dijital Pazarlamanın Firmalar İçin Önemi

    McLuhan medyanın hızını ve yaygınlaşmasını anlatırken \"Küresel Köy\" kavramını iletişim araştırmalarının arasına koymuştur. McLuhan bu kavramı dönemin medya mecralarını analiz ederek ortaya koysa da medya yıllar...

    Dijital Pazarlamanın Firmalar İçin Önemi